กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะเครือข่ายนักวิชาการไทย-เยอรมณี เข้าเยี่ยมคารวะ ผช.ปกท.วท. พร้อมหารือการสนับสนุนการตั้งโครงการวิจัยนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปสู่ภาคปฏิบัติ

คณะเครือข่ายนักวิชาการไทย-เยอรมณี เข้าเยี่ยมคารวะ ผช.ปกท.วท. พร้อมหารือการสนับสนุนการตั้งโครงการวิจัยนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปสู่ภาคปฏิบัติ

พิมพ์ PDF

 

 

 

        9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Karl-Heinrich Grote และคณะทำงาน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือการสนับสนุนการตั้งโครงการวิจัยนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปสู่ภาคปฏิบัติ ของคณะเครือข่ายนักวิชาการไทย-เยอรมณี(คณะด้าน Engineer) 


   

 
ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย  : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
facebook : sciencethailand
Call Center : 1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป