กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดก.วิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่เกาะสีชังฟังความเห็นประชาชน ผู้นำท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

ปลัดก.วิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่เกาะสีชังฟังความเห็นประชาชน ผู้นำท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

พิมพ์ PDF

 
       รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมลงพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รับฟังความเห็นสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ราชการในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อมนัดหารือสร้างความเข้าใจ 3 ฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ ฝ่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อแสดงความพร้อมรับเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการในพื้นที่
     ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกำหนดเดินทางไปร่วมกิจกรรมพร้อมสื่อมวลชน ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป