กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท.พร้อมทำหมันยุงลาย หวังลดปริมาณมฤตยูร้ายนำโรคสู่คน

วท.พร้อมทำหมันยุงลาย หวังลดปริมาณมฤตยูร้ายนำโรคสู่คน

พิมพ์ PDF

 

           ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าววว่า หลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการทำหมันยุง เพื่อลดเพื่อลดปริมาณยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไวรัสซิก้า ไวรัสเดงกี ซึ่งโรคดังกล่าวทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนชาวไทยจำนวนมาก สทน. ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการทำหมันแมลง พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการการฉายรังสี เพื่อฉายรังสียุงลาย และร่วมทดสอบในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตยุงลายที่เป็นหมันให้เพียงพอ ต่อการลดยุงลายในธรรมชาติ และทำให้การเกิดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะลดลง

       “เราจะรับผิดชอบในขั้นตอนการฉายรังสีให้ยุงลาย เป็นหมัน ซึ่งหน้าที่นี้เป็นขั้นตอนสำคัญ และถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญของ สทน. เพราะ สทน.ประสบความสำเร็จในการฉายรังสีแมลงวันผลไม้ จนสามารถพัฒนาพันธุ์แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันที่เป็นพันธุ์เฉพาะของประเทศไทยได้ และสทน.มีโรงเลี้ยงแมลง และฉายรังสีแมลงขนาดใหญ่พร้อมฉายรังสีแมลงหรือยุงในปริมาณมากๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ห้องปฏิบัติการฉายรังสีแห่งนี้ได้รับการรับรองจาก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ให้เป็นปฏิบัติการฉายรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งสทน.มีความพร้อม 100% ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการทำหมันยุงครั้งนี้” ผู้อำนวยการ สทน.กล่าว

        ด้านนายวณิช ลิ่มโอภาสมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สทน. เปิดเผยว่า ยุงเป็นปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา การทำให้ยุงเป็นหมัน เพื่อลดปริมาณยุงนั้น โดยหลักๆ มี 3 วิธี โดยวิธีแรกทำให้เป็นหมันโดยการตัดต่อพันธุกรรม ขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่อังกฤษ นำไปใช้และดำเนินการอยู่ในบราซิล  แบบที่ 2 คือ การใส่เชื้อแบคทีเรียในช่วงที่ยุงเป็นไข่  ทำให้ยุงที่ฟักออกมา หากเป็นตัวผู้จะเป็นหมันทันที แต่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นพาหะที่เมื่อไปผสมพันธุ์อาจจะเป็นหมันในรุ่นต่อไป เทคนิคนี้ ใช้อยู่ในจีน ในออสเตรเลีย สุดท้ายก็คือการฉายรังสีเพื่อในยุงเป็นหมัน ซึ่งเริ่มมีการใช้เทคนิคนี้ในอเมริกา ฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยเราเองมีความพร้อมในด้านนี้

         นายวณิช กล่าวว่า ไอเออีเอ ได้มีการทดลอง และงานวิจัยอยู่ส่วนหนึ่ง ฉะนั้นโครงการในเมืองไทยเราก็ถือว่าโชคดีอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์โดยสามารถอาศัยผลการวิจัยของไอเออีเอ ที่ระบุว่าใช้ปริมาณรังสีฉายยุงในปริมาณ 70 เกรย์ จะทำให้ยุงเป็นหมัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีข้อมูลเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามทาง สทน.ต้องทดลองเพิ่มเติม เพราะพันธุ์ของยุงอาจจะมีความแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมของเราก็ต้องจากประเทศอื่นๆ ปริมาณรังสีอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งขณะนี้ทราบปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการฉายให้ยุงแล้วอยู่ที่ประมาณ 60-70 เกรย์ ซึ่งไม่แตกต่างจากผลวิจัยของไอเออีเอมากนัก

         “ขั้นการฉายรังสีจะกระทำในช่วงดักแด้ (ตัวโม่ง) ของยุง โดยเลือกยุงตัวผู้มาฉายให้เป็นหมัน  และเมื่อยุงออกมาเป็นตัวแล้วก็จะเป็นหมัน เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียในธรรมชาติก็จะไม่มีการวางไข่ ก็ทำให้ตัดวงจรกรกำเนิดยุงในรุ่นต่อๆไป ปริมาณยุงที่มีอยู่ก็จะลดลง แต่สิ่งที่ต้องทดลองและศึกษาเพิ่มเติมคือ ระยะเวลาที่ต้องให้ยุงแข็งแรงหลังจากออกมาเป็นตัวเต็มไวก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ   ความสามารถในการผสมพันธุ์ว่าสามารถแข็งขันก็ยุงที่อยู่ในธรรมชาติได้ดีเพียงใด เพราะหากมีความสามารถผสมพันธุ์ได้ต่ำปริมาณยุงที่ต้องปล่อยออกสู่ธรรมชาติมากน้อยแค่ไหน ความถี่ในการปล่อยมีมากน้อยเพียงใด  แหล่งที่ต้องปล่อยให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถลดปริมาณยุงได้จริง

       โครงการการทำหมันยุงเพื่อลดปริมาณยุงลายพาหะนำโรคร้ายในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและนานาชาติ และด้วยความสามารถและประสบการณ์ของนักวิจัย และห้องปฏิบัติการฉายรังสีที่มีความพร้อมจะสามารถร่วมดำเนินโครงการ การทำหมันยุงลาย เพื่อลดปริมาณยุงอันเป็นพาหะนำโรคร้ายสู่ประชาชนชาวไทยได้สำเร็จ และเป็นคนไทยปลอดภัยจากยุงลายในที่สุด สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานในประเทศได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สทน. และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เขียนข่าวโดย นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง

ฝ่ายสื่อสารองค์การ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 02 401 9889 ต่อ 1102  

ส่งข่าววันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

 

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :         อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป