กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

พิมพ์ PDF

 

 

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารราชการประเด็นต่างๆ เช่น การบูรณาการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาประเทศ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการประสานงานอันดีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 

 
           โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดแสดงไว้ ณ บริเวณชั้น 1 อาทิ ประเพณีมาลัยข้าวตอก ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ฟอร์มูล่าม้ง กีฬาภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การแข่งขันสุดท้าทายจังหวัดชียงใหม่ ฯลฯ โดยนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามด้วยความสนใจ พร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับฟอร์มูล่าม้งว่าให้ดูแลและคำนึงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่จะเล่นกีฬาดังกล่าว รวมทั้งให้มีการปรับแต่งที่ให้ดูสวยงามและขอให้ชาวม้งช่วยกันลดปัญหาของประเทศให้ได้ สร้างการรับรู้มากขึ้น ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมพูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการนำข้าวตอกมาร้อยทำเป็นมาลัยสายยาวแทน “ดอกมณฑารพ”อันเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์เพื่อใช้จัดขบวนแห่ไปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้จะมีการจัดประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมแนะนำให้มีการทำลวดลายมาลัยข้าวตอกให้หลากหลายสวยงามและหาวิธีการที่จะทำให้มาลัยดังกล่าวมีความคงทนและใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น
 
 
         ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า เป็นการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนงานที่ได้สั่งการไปแล้ว และวางแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในห้วงเวลา 1 ปี 6 เดือนที่เหลืออยู่ของรัฐบาลชุดนี้ในการขับเคลื่อนทุกเรื่องตามนโยบายของรัฐบาล
 
ข้อมูลจาก  www.thaigov.go.th
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป