กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาเคมี

รัฐมนตรีวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาเคมี

พิมพ์ PDF

            (20 สิงหาคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Chemacal Metrology and its Impact on Innovation, Trade and Quality of Life” โดย Dr.Willie E. May ผู้อำนวยการ Chemical Science and Technology Laboratory, National Institute of Standards and Technology (NIST) U.S.A. ณ ห้องฟินิกส์ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี 


            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มาตรวิทยา และการวัดต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม มีความจำเป็น เนื่องจาก การค้าขายในปัจจุบัน ไม่เพียงใช้ภาษีเป็นตัวกีดกัน แต่ใช้มาตรฐานสินค้าในด้านต่างๆ เป็นตัวกีดกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการของไทย ควรหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น 
            “ผู้ประกอบการ SMEs ที่ป้อนวัตถุดิบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็เช่นเดียวกัน หากได้มาตรฐานแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน มีคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และมีการเกิดโรคใหม่ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ฉะนั้น การดูแลสุขภาพในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน ในการให้ความรู้ และใช้ในการรักษา ดูแลสุขภาพของคนไทย และคนทั้งโลก” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว


            พลอากาศตรีเพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เกิดขึ้น และให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นที่อ้างอิงแก่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึง การวัดทางเคมีและชีวภาพด้วย โดยเมื่อมาตรวัดต่างๆ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนกิจกรรมในการคุ้มครองผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้สังคมทราบถึงบทบาทสำคัญของการวัดที่ถูกต้อง
            “กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดแก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Willie E. May ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาตรวิทยาเคมี โดยเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคมมาตรวิทยาเคมี โดยหวังว่าประสบการณ์จาก Dr.Willie E. May ที่จะได้ถ่ายทอดในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย” พลอากาศตรี เพียร กล่าว

 

เขียนข่าวโดย : สุจิรัส สังข์ทอง พนักงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพโดย : สุนิสา ภาคเพียร นายช่างภาพ
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป