กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชม บริษัท โอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด สถาบันสอนขับรถทุกประเภท ต้นแบบผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ปลัด ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชม บริษัท โอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด สถาบันสอนขับรถทุกประเภท ต้นแบบผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

     ช่วงบ่ายของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริษัท โอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเยี่ยมชม บริษัท โอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมดำเนินธุรกิจให้บริการสังคม โดยบูรณาการการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

 

   
     บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด "บูรณาการความรู้ล้ำสมัย นำเทคโนโลยีก้าวไกล สร้างนวัตกรรมไทย ให้บริการมาตรฐานสู่สากล" สถาบันเสริมสร้างพัฒนาทักษะนักขับรถ ฝึกอบรมพร้อมต่อใบอนุญาตขับรถ เป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีมีคุณภาพ ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และครบวงจรที่สามารถขยายและต่อยอดเป็นธุรกิจรูปแบบเฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบัน บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด มีเครือข่ายจำนวนไม่ต่ำกว่า 60 แห่ง ที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีหน่วยงานจำนวนมากใช้บริการและศึกษาดูงานที่สถานแห่งนี้มาโดยตลอดอย่างต่อนื่อง 
 
 
ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand 
Twitter : sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 1313 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป