กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือ มข. ผุดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งใหม่ของอีสาน

อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือ มข. ผุดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งใหม่ของอีสาน

พิมพ์ PDF

 

 
 
​     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งใหม่ของภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน โดย อพวช. นำนิทรรศการและกิจกรรมเข้ามาจัดแสดง ประเดิมด้วย "นิทรรศการช้างไทย" มีนาคม 2559 นี้
 
​       2 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จังหวัดขอนแก่น โดยตัวแทนของทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วย นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายถอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกัน         ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ​ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายถอดเทคโนโลยี กล่าวว่า การร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อนำไปต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะตั้งอยู่ ณ บึงศรีฐาน ซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัย        
   
   
   
 
 
    นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรม การจัดแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดในการพัฒนางานด้านนี้ของไทย โดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉายภาพในส่วนของนิทรรศการที่จะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ว่า เริ่มแรกเราจะนำนิทรรศการช้าง และช้างสต๊าฟจำนวน 2 ตัว มาจัดแสดงเพื่อบอกเล่าแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับช้างไทย พร้อมทั้งนำพาเหรดสัตว์สต๊าฟประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนิทรรศการภาพถ่ายทางธรรมชาติ ที่ถ่ายโดย ดร.เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มาจัดแสดงเพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งคาดว่าในเดือนมีนาคม 59 นี้จะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมเปิดให้เข้าชมได้”
 
 

ข่าวโดย : นางสาวสุตานันท์ อาวจำปา

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2106 มือถือ 089 499 5531

 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand 
Twitter : sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 1313 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป