ประสบการณ์.. พิรดา... ถึงน้องๆ มอ.วิทยานุสรณ์

พิมพ์

     
 
 
    ควันหลง ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ภายใต้กิจกรรมสื่อสารกับนักบินอวกาศนาซ่า ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ได้จัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษเสริมความรู้นักเรียนโดยบรรยายพิเศษหัวข้อ "ถึกและทนจนผ่านค่ายคัดเลือกนักบินอวกาศ" โดยนางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายพัฒนาสังคมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นหญิงไทยคนแรกที่จะได้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศในฐานะนักบินอวกาศหญิง เดินทางไปสู่อวกาศกับ AXE Apollo Space Academy ซึ่ง นางสาว พิรดาฯ เล่าประสบการณ์ที่ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการดังกล่าวฯว่าหลังจากได้รับคัดเลือก จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันที่ฟลอริดา ใช้เกณฑ์วัดจากความกล้าหาญ ความกระตือรือร้น การทำงานเป็นทีม ทดสอบสมาธิ สภาพจิตใจ วัดการกลัวความสูง กลัวที่แคบ และความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอร์สที่ใช้ทดสอบนักบินอวกาศ เช่น  การอยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ ในเครื่องบินโบอิ้ง 737 บินขึ้นไปแล้วดิ่งลงมา เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย เรื่อง"อวกาศที่ทุกคนเข้าถึงได้" โดย นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม เจ้าของผลงานเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัด GPS รางวัลชนะเลิศประเภทประยุกต์ใช้งานจากโครงการ IPST ROBOT CONTEST 2010 ทั้งนี้ การบรรยายทั้งสองเรื่องสร้างความสนใจ ตื่นเต้นแก่ น้องๆ เยาวชน ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสนุกสนาน
 
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand 
Twitter : sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 1313