กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "วท.ผนึกเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ เสริมแกร่งขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ"

"วท.ผนึกเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ เสริมแกร่งขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ"

พิมพ์ PDF

 

 

      วันนี้ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ วท. กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของ วท.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวทางการดำเนินงานด้านต่างประเทศของ วท. และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ และกำหนดแผนการดำเนินความร่วมมือกับอาเซียนในปี 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

   
   
   
   

 

       รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวว่า ภารกิจด้านต่างประเทศในปี 2559 กระทรวงวิทย์ฯ จะต้องมีการบูรณาการด้านการพัฒนาและการสร้างข้อมูลเชิงลึก(Inttelligence) โดยขยายฐานจากเดิมให้ใหญ่ขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆที่เป็นเป้าหมายในการขยายความร่วมมือ พร้อมทั้งหาโอกาสในการสานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยพัฒนาข้อมูลเชิงลึก(Inttelligence)  เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งนี้ จากที่ได้มีโอกาสหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นเห็นว่า ทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) นับเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงทรัพยากรจากต่างประเทศเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆได้ นอกจากนี้ ทูตวิทยาศาสตร์  ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน โดยประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้ชัดเจน 

       รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวอีกว่าการเป็นนักวิเทศสัมพันธ์ที่ดี จะต้องมี 1. การเป็นคนที่มีพื้นฐานความคิดเชิงบวก 2. การยอมรับในความแตกต่างทั้งในบุคคลและประเทศ 3. การมีจิตสำนึกเพื่อประเทศชาติตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติงานในต่างประเทศ 4.การเป็นคนไฝ่รู้ และมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากภาระงานที่รับผิดชอบ

 

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายรัฐพล หงสไกร

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป