กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รวมพลคน GIS กับงาน Geoinfotech 2016 อีก 1 เวทีเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างยั่งยืน

รวมพลคน GIS กับงาน Geoinfotech 2016 อีก 1 เวทีเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างยั่งยืน

พิมพ์ PDF


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หรือ Geainfotech 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

         ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน Geoinfotech 2016 เป็นเวทีที่สำคัญของเหล่าคน GIS ที่จะใช้เป็นโอกาสในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ โดยการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 6 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมการสำรวจและการแผนที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นประจำทุกปี โดยการประชุมครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

         สำหรับ highlight ของงานปีนี้ นอกเหนือจากการนำเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัยแล้ว  การแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ เสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า Digital Economy ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนำไปใช้การพัฒนาภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จึงมาเกี่ยวข้องกับยุคของ Digital Economy โดยหัวข้อของการประชุมจะเน้นเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และเกี่ยวพันกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ อาทิ THEOS-2 สู่การพัฒนาในยุคดิจิตอล แนวโน้มของ GNSS ในอนาคต  การทำแผนที่รายละเอียดสูงจาก UAV เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เป้าหมายได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงโอกาสความท้าทายของ GI ในยุค Internet of Things โดยส่วนนี้จะทำให้เรารู้ว่า Internet of Things คืออะไร แนวโน้ม ในอนาคตเป็นอย่างไร เพื่อให้เราสามารถรับมือต่อโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในยุค  Internet of Things
         นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสุดยอดของการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON ซึ่งเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ระดมเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังทางความคิด และสนใจทางด้านภูมิสารสนเทศ ได้มาวาดลวดลาย และสร้างจินตนาการจากความเป็นจริง ซึ่งถือเป็นอีก 1 สีสันให้กับงานในปีนี้เลยทีเดียว  ดร.พิเชฐฯ กล่าวเสริม
 

 

 ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน               Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป