กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “ดร.พิเชฐ” เผยไทยมีนักวิจัยด้านอาหาร 5,000 คน 100 ห้องปฏิบัติการ 20 โรงงานต้นแบบ พร้อมเดินเครื่องเมืองฟู๊ดอินโนโพลิสทันที

“ดร.พิเชฐ” เผยไทยมีนักวิจัยด้านอาหาร 5,000 คน 100 ห้องปฏิบัติการ 20 โรงงานต้นแบบ พร้อมเดินเครื่องเมืองฟู๊ดอินโนโพลิสทันที

พิมพ์ PDF

 

        วันที่ 25 มกราคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง “Food Innopolis : New Growth Engine เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร” ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2559 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

         ดร.พิเชฐ  กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างๆมากมาย แต่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมเขตพิเศษที่จะเป็นพื้นที่รวมของการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในอนาคตคาดว่าจะมีบริษัทเข้ามาลงทุนในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ประกอบไปด้วย  บริษัทข้ามชาติ บริษัทไทยขนาดใหญ่ บริษัทเอสเอ็มอีด้านอาหาร และจะเปิดพื้นที่ให้สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือสตาร์ทอัพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านอาหาร โดยพื้นที่ตั้งของโครงการในระยะแรกตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสต์ประเทศไทย ขณะนี้มีพื้นที่ให้สำหรับเอกชนเช่า ประมาณ 60,000 ตร.ม. รวมถึงโรงงานต้นแบบให้เช่าในระยะยาว


        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารของโลกและถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลาย อาทิ พืช สัตว์ อาหารทะเล รวมถึงสมุนไพร อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเข้มข้นขึ้น เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูงและสภาพความต้องการอาหารของประชาคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยจะต้องปรับตัว โดยมีเป้าหมายดึงดูดเอกชนทั้งประเทศไทยและต่างประเทศให้ลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการสร้างสินค้าและบริการของอาหาร ด้านกำลังคนในแต่ละปีเราผลิตบัณฑิตทั่วประเทศทางด้านอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 5,000 คน และกว่า 100 ห้องปฏิบัติการ 20โรงงานต้นแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมจะบริการได้ทันทีในปี 2559


 

ผู้เขียนข่าว :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป