กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ‘พิเชฐ’ เปิดฟลอร์คุยเรื่องปฏิรูปการศึกษา นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมอนุกรรมาธิการระบบวิทยาศาสตร์ฯ เห็นพ้องจุดร่วม ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ปล่อยเอกชนนำ ดึงลงทุนวิจัยพัฒนาให้เป็น 1% จีดีพีในปี 2560

‘พิเชฐ’ เปิดฟลอร์คุยเรื่องปฏิรูปการศึกษา นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมอนุกรรมาธิการระบบวิทยาศาสตร์ฯ เห็นพ้องจุดร่วม ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ปล่อยเอกชนนำ ดึงลงทุนวิจัยพัฒนาให้เป็น 1% จีดีพีในปี 2560

พิมพ์ PDF

 

       
       เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมกับศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาต์ ประธานอนุกรรมการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเชิงพาณิชย์ บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม โดยให้เอกชนเป็นผู้นำและมีรัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยให้ได้ 1% ของจีดีพี เทียบเท่ากับ 130,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 โดยมีสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อรัฐที่ 70:30 ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ 0.5% จีดีพี แต่ด้วยการทำงานแบบบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงิน มาตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากภาครัฐไปทำงานในภาคเอกชน การสนับสนุนเอสเอ็มอีและโอท็อปเต็มรูปแบบ คาดว่าจะทำให้ตัวเลขการลงทุนถึงเป้าหมาย 1% ได้ในปี 2560

       “เป็นที่น่ายินดีที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกัน เรามีปลายทางเดียวกัน คือต้องการนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำอย่างเต็มกำลัง เพราะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นข้อต่อของภาคเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง หากมีความคิดที่แตกต่างต้องหาจุดร่วม ใช้เหตุใช้ผลแบบกระบวนการคิดที่มีขั้นตอนระเบียบแบบแผนของวิทยาศาสตร์ และต้องวางรากฐานอนาคตให้กับคนรุ่นหลังต่อไป” ดร.พิเชฐ กล่าวสรุป

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป