ประชุมการจัดทำ VTR และ Infographic ข้อเสนอโครงการตาม Agenda base 6 โครงการ

พิมพ์

 

      22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานประชุมการจัดทำ VTR และ Infographic ข้อเสนอโครงการตาม Agenda base 6 โครงการ เพื่อนำเสนอเข้า ครม. ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณภาย หรือใช้ในเวทีอธิบายทำความเข้าใจในเวทีการสื่อสารต่างๆ โดยมีผู้แทนน่วยงาน วท. และ สป.วท. เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงฯ เน้นย้ำถึงการ จัดทำ VTR ความยาวต้องไม่เกิน 3 นาที อธิบายได้เข้าใจชัดเจนในที่ประชุม ครม.

         

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313