กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โฆษก วท. ร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

โฆษก วท. ร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พิมพ์ PDF

 

         วันที่ 20 มกราคม 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดแนงทางดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยโฆษกกระทรวง 20 กระทรวง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ในการนี้ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีความแตกต่างกันของหน่วยงานภายในสังกัด โดยมีส่วนราชการ 4 หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในกำกับ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
 
 
ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แต่ละอันส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3- 5 ปี ซึ่งยังไม่สามารถระบุสถิติที่ในเชิงปริมาณตัวเลขได้ทันที และอีกหนึ่งความท้าทายคือการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ SMEs และสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดความยุ่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ วท. ได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง เพราะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของทุกอย่าง 
สำหรับปัญหาหลักในการประชาสัมพันธ์ของ วท. คือ นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการวิจัยต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน เนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดของข้อมูล ฉะนั้นข้อมูลจะต้องถูกต้องแล้วจึงจะสามารถเผยแพร่ได้


ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป