ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559

พิมพ์

 
 
       วันนี้ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคาร สวทช.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ  
 
        การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องยาง หาปริมาณ/ตัวเลขของผู้ประกอบการที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง รวมถึงปริมาณยางในสต๊อกและการนำยางไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง 2)การส่งแผนประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรม ภาพรวม วท. ประจำเดือน มกราคม 2559 และแผนงงานทั้งปี 3)การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ.2559-2564)” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคียร์ ประตูน้ำ 4) รายงานผลการดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโครงการวิจัยฯ เพื่อการบูรณาการปี 2560 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559   5) รายงานผลการดำเนินการแถลงข่าวผลงานรัฐบาล 1 ปีและผลงาน วท.
 
 
 
ข่าวโดย  :นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพถ่ายโดย : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313