กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 2/2559

วท. จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 2/2559

พิมพ์ PDF


 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รุ่นที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจากนายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างและบริหารเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท.” เพื่อปรับทัศนคติและสร้างค่านิยมด้านการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ “เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ทั้งนี้ ยังได้ไปศึกษาดูงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กรมพลาธิการทหารบก ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559 ณ ริมขอบฟ้ารีสอร์ท  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

     


 
 
ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
ข้อมูลเพิ่มเติมที่  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) www.ops.go.th/anti-corruption 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป