กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ภาพประทับใจสายใยผูกพัน “บนถนนสายวิทยาศาสตร์”

ภาพประทับใจสายใยผูกพัน “บนถนนสายวิทยาศาสตร์”

พิมพ์ PDF

       
 
.  
 
 
 
     จัดขึ้นทุกปีสำหรับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อนบ้านใกล้เคียงบริเวณถนนโยธี และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านต้อนรับเด็กๆ ด้วยกิจกรรมสนุกสนาน ตื่นเต้น สอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 100 กิจกรรม เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่ 7 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2559  เป้าหมายสำคัญของการจัดงานไม่ได้อยู่แค่เฉพาะ การเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้แก่น้องๆ หนูๆ เยาวชน หรือเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลเพียงเท่านั้น แต่ประโยชน์สำคัญและประทับใจยิ่งกว่า นั่นคือ การได้ส่งเสริมความรัก ความผูกพัน กำลังใจระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับลูกๆ หลานๆ ที่มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน แม้อากาศจะร้อน อาหารการกินจะน้อย หรือผู้คนจะเบียดเสียดแน่นหนาก็ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมทำกิจกรรม เราได้เห็นภาพการช่วยเหลือ ภาพการยืนลุ้นให้กำลังใจ เสียงหัวเราะ การอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้แก่ลูกหลาน การนั่งรอ นอนรอที่เห็นไร้ซึ่งอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวภาพประทับใจที่เห็นเหล่านี้ น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่สังคมไทยต้องการ และมีกันตลอดไป โดยไม่ละเลยองค์ความรู้ทางวิชาการ ผนวกด้วยความรักความผูกพันที่ยั่งยืน
  

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป