อพวช.จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

พิมพ์

 
      วันนี้ 9 มกราคม 2559 ณ ชั้น 1 ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ได้จัดกิจกรรมที่แฝงไปด้วยความรู้และความสนุกมากมาย อาทิ  การเสวนาพูดคุยให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ และวิธีการสตาร์ฟสัตว์ โดย นางสาวภัทรียา สร้อยอินทร์ นักธรณีวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กิจกรรมฝึกระบายสีการประดิษฐ์หมวกสัตว์เลี้ยง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ Stem Educaion ที่เปิดโอกาสให้น้องๆสามารถร่วมสนุกร่วมทดลองการคิดค้นการผลิตยาและเรียนรู้การเป็นนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอีกด้วย ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้ที่ สถานีที่ 5 และ 6 


ข่าวและภาพถ่ายโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313