กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช.จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

อพวช.จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

พิมพ์ PDF

 
      วันนี้ 9 มกราคม 2559 ณ ชั้น 1 ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ได้จัดกิจกรรมที่แฝงไปด้วยความรู้และความสนุกมากมาย อาทิ  การเสวนาพูดคุยให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ และวิธีการสตาร์ฟสัตว์ โดย นางสาวภัทรียา สร้อยอินทร์ นักธรณีวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กิจกรรมฝึกระบายสีการประดิษฐ์หมวกสัตว์เลี้ยง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ Stem Educaion ที่เปิดโอกาสให้น้องๆสามารถร่วมสนุกร่วมทดลองการคิดค้นการผลิตยาและเรียนรู้การเป็นนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอีกด้วย ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้ที่ สถานีที่ 5 และ 6 


ข่าวและภาพถ่ายโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป