กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ฉลองปีดาราศาสตร์สากล

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ฉลองปีดาราศาสตร์สากล

พิมพ์ PDF

             มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี 2552  กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแห่งปี ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์  ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 23  สิงหาคม 2552  ตั้งแต่เวลา  09.00-20.00 น. ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน ร่วมกับ ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยมี ศิรพันธ์  วัฒนจินดา  และ ศุภรุจ  เตชะตานนท์  นักแสดงและนักร้องชื่อดังในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ร่วมงานในรอบสื่อมวลชน ณ เวทีกิจกรรม ภายในงานนิทรรศการ (เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552)

 

 


ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เผยว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี 2552 จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  และนิทรรศการอีกมากมายที่แสดงความก้าวหน้าทางโลก  ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  บนพื้นที่การจัดงาน 42,000 ตารางเมตร  ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดแสดงมา  และยาวนานถึง 16 วัน  เพื่อฉลองการครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้

 


                 ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวถึง การจัดงานในปีนี้ ยังร่วมฉลองกิจกรรมที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของโลก  ได้แก่ ร่วมฉลองปีดาราศาสตร์สากล (International year of Astronomy)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 400 ปี ที่กาลิเลโอ ใช้กล้องโทรทรรศน์สำรวจดวงดาว  และการครบ 150 ปี การเผยแพร่หนังสือ The Origin of Species  ดาร์วิน  เจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  โดยเป็นความร่วมมือของ 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงพลังงาน  และกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมทั้ง 34 หน่วยงาน  จาก 21 สถาบันการศึกษา  มากกว่า 10  ผลงานจากต่างประเทศ และอีกกว่า 100 ภาคเอกชน  ที่มาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้
                 ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้กล่าวถึงเป้าหมายของผู้ร่วมชมงานตลอดระยะเวลาจัดงาน 16 วัน รวมประมาณ 1.2 ล้านคน  และเชิญชวนให้มาชมนิทรรศการเด่น ๆ ของงาน ที่เน้นเรื่องการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยของโลก  ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันตามนโยบายของกระทรวงฯ อาทิ นิทรรศการเรื่องเอกภพวิทยา (Cosmology) เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์  การใช้ชีวิตในอวกาศของนักบินอวกาศ  และ 2 โรงภาพยนตร์  3  มิติ (3D) กับประสบการณ์นอกโลก  ตื่นตาไปกับพัฒนาการเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติ  สู่วิกฤติโลกร้อน (Global Warming)  โดยร่วมเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมภารกิจบนยานอวกาศ สัมผัสประสบการณ์จริงในรูปแบบ 4  มิติ  เปิดโลกมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ (Biodiversity  & Miracle of Life) สำรวจเส้นทางธรรมชาติ  และค้นหาความหลากหลายของสรรพชีวิตในป่าและในทะเลไขความลับของพันธุกรรมปลากัดไทย  และตื่นเต้น  ตื่นตา  ไปกับหุ่นยนต์สัตว์นักล่าขนาดยักษ์  และผลงานเด่นกระทรวงวิทย์ คิดเพื่อคนไทย  เป็นผลงานคิดค้นโดยนักวิทยาสตร์  นักวิจัย นักเทคโนโลยี  นวัตกร  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ทำได้ทันที และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้

 

 
               ขอเชิญชวนเยาวชน  ครอบครัว  และประชาชนเข้าร่วมชม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552”  ณ อิมแพค  เมืองทองธานี  วันที่ 8-23 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม 2552)  โดยการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์  จุดประกายทางความคิดแก่เยาวชนและประชาชนให้เห็นถึงคุณค่าและพลังของวิทยาศาสตร์และเป็นพลังงานสำคัญที่จะทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า  นำประเทศของเราสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
                 นอกจากนี้  ยังเสริมความมั่นใจแก่ผู้เข้าชมงานว่าได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ไว้ในมาตรฐานที่น่าพึงพอใจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
                 ทุกท่านสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสอบถามข้อมูลได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 1313 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nsm.or.th/nst2009

 

 


สอบถามข้อมูล   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 02577 9999
ติดต่อ       ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน
                 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                 คุณานภัทร (แอน)  085 5120589  
                 คุณธิดารัตน์ (กอล์ฟ) 089 4995531  คุณฐาปนี (เก๋ง) 085 7729955
  
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป