กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน MOST Service Link และประดิษฐ์วิทย์ คิดส์สนุก 2 สถานีสุขสันต์ในถนนสายวิทยาศาสตร์ 2559

MOST Service Link และประดิษฐ์วิทย์ คิดส์สนุก 2 สถานีสุขสันต์ในถนนสายวิทยาศาสตร์ 2559

พิมพ์ PDF          ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 พบกับสถานีกิจกรรมกว่า 34 สถานี และขอแนะนำสถานีของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 2 สถานีคือ สถานีที่ 7 MOST Service Link บูธนี้อยู่ภายในอาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 มีกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้เล่นสนุก อาทิ โยนห่วง เกมต่อตึกไม้ ร้องเพลงคาราโอเกะพร้อมรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้รู้จักกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น จากพี่ ๆ ประจำสถานีทำหน้าที่เป็น Call Center 1313 ของกระทรวงด้วย และอีกสถานีคือ สถานีที่ 32 ประดิษฐ์วิทย์ คิดส์สนุก เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับ 7 บริการ จาก STKC ได้แก่ E-Knowledge คลังความรู้ E-Learning เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Museum พิพิธภัณฑ์เสมือน E-Library ห้องสมุดเสมือน E-Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ E-Service บริการออนไลน์ E-News ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ยังมีอีก 32 สถานีจากหน่วยงานในสังกัด วท. และพันธมิตรที่น่ารักทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกันได้ถึงวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป