"ดร.พิเชฐฯ สื่อสารผลงาน วท.รอบ 1 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย"

พิมพ์

   ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย

ได้ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559  เวลา 18.00 น.

ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

      วันที่ 8 มกราคม 2559  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ พร้อมทีมงานบันทึกเทปจาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ รอบ 1ปี”  


       ดร.พิเชฐ ได้กล่าวในรายการว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่หลักในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทำให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในหลายเดือนที่ผ่านมา รวมถึงในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมีหน้าที่หลักด้วยกัน 3 ประการคือ 1. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว คำว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็น Hadeware เสมอไป แต่อาจเป็นคนหรือเป็นความรู้ ก็เป็นได้ 3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างสรรค์สังคมไทย 

 

      ในปี พ.ศ. 2559 สิ่งที่กำลังดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ 1.การสร้างเมืองนวัตกรรมทางด้านอาหาร โดยการทำนวัตกรรมและการวิจัยไปจนถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านกำลังคน หากสาขาใดด้านอาหารยังคงขาดกำลังคน เราจะทำหน้าที่เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆมา 2. คูปองนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯสนับสนุน SMEs มากขึ้นถึง 75% ของเม็ดเงินลงทุนในแต่ละโครงการ ซึ่งในขณะนี้มีผู้สมัครและผ่านการคัดกรองมาแล้วมีมากถึง 250 SMEs  ซึ่ง SMEs เหล่านี้จะสามารถทำให้เกิดให้ผลผลิตได้ในอนาคตจะสูงมาก 3. งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง 4. SMEs หรือ OTOP โดยการนำโครงการมาช่วยพัฒนาศักยาภาพทางเทคโนโลยี ไปจนถึงเรื่องการออกแบบ packaging 

 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand