กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เริ่มแล้ว!!! งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เยาวชน ให้สนุกสุขสันต์ในสวนสนุกวิทยาศาสตร์

เริ่มแล้ว!!! งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เยาวชน ให้สนุกสุขสันต์ในสวนสนุกวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

 

      กรุงเทพฯ / 7มกราคม 2559 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ เปิดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ได้สนุก เรียนรู้ สัมผัสวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดมากกว่า 100 กิจกรรม 34 สถานี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

     ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ว่า ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาบนถนนพระรามที่ 6 แห่งนี้ได้มอบความสุข สนุกสนานบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมาโดยตลอด และหวังว่าจะคงเป็นสถานที่ที่ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมเล่นสนุก ฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  โดยในปี 2559 นี้ ยังคงจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

    พร้อมกล่าวย้ำว่า การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย การฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นพลังลูกใหม่ที่จะสร้างและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  อีกทั้งในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความทันสมัย ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  เด็กและเยาวชนจึงต้องพัฒนาตนเองด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษา และการขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเสรีและไม่มีขีดจำกัด แต่จะต้องรู้จักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่และสังคมส่วนรวม จึงจะถือว่าเป็นเด็กดี ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

 

   

     นายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง PULSES  (International Year of Pulses 2016) และนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ด้วยเหตุนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดธีมงานและสถานีทดลองต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 2 ประเด็นใหญ่นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศบนถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริงในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่  โดยปีนี้มีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 34 สถานี มามอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน  

 

     ทุกปีที่ผ่านมา ถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานไปสู่สาธารณชน  โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมชมงานจากเด็กๆ เยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างดีมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ในทุกๆ ปี   ดังนั้น การจัดงานในปีที่ 10 นี้ จึงจะเป็นการตอกย้ำถึงประโยชน์ ความสำคัญ ความสำเร็จ และความจำเป็นของถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ที่จะอยู่คู่กับเด็ก เยาวชนทุกคน และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2109

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ             

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 097-424-1566/ คุณฐาปนี 085-772-9955

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ

สุวรรณา ธนาวิวัชชัย (นา)  081-565-5540 / ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา(ปุ๋ย) 086-985-6832 / กิตติพงษ์ (เอ๊กซ์) 08-2498-8842

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834

E-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป