กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรี วท.

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรี วท.

พิมพ์ PDF

 

 

      วันที่ 6 มกราคม 2558 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

      ทั้งนี้ ในอดีต นางสาวเสาวณี เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนจะเกษียณและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ในปัจจุบัน

 

 

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป