รมว.วิทย์ฯ เข้ากระทรวงวันแรก เผยนำวิทยาศาสตร์สู่ชนบทเป็นรูปธรรม

พิมพ์

เช้าวันนี้ (26 ธันวาคม 2551) ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงฯ วันแรก  พร้อมให้กรอบแนวคิดริเริ่มเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานในสังกัด  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยา- ศาสตร์ฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 

             

  ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำกระทรวงฯ คนที่ 28 และทุกหน่วยงานพร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
               ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยว่า  บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความเป็นเลิศหลาย ๆ ด้านและมีผลงานมากมาย  แต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองมากพอ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ชนบท  และเจริญรอยตามพระยุคลบาทในโครงการพระราชดำริ  แต่ละหน่วยงานสามารถจะนำผลงานที่ตนเองทำออกไปสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนี้เราต้องช่วยยกระดับค่าครองชีพ  รายได้  สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
               ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  เปิดเผยอีกว่า แนวคิดริเริ่มเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้กรอบการดำเนินงาน  คือ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  และแก้ปัญหาความยากจน  โดย  1. เข้าไปสนับสนุนต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศักยภาพที่กระทรวงฯ มีอยู่   2. นำวิทยาศาสตร์ผสมผสาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  เช่นโครงการ “หมอดินฟื้นประเทศ”  เป็นต้น  3. รวมพลังนักวิทยาศาสตร์ไทย  ครั้งใหญ่ระดับชาติ  ภาครัฐและเอกชนเพื่อพลิกฟื้นและพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  ด้วยการจัด “สมัชชาวิทย์  คิดร่วมกัน”  4.  ร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการภาพเสมือนจริงในพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทั้งนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงเป็นทางการอีกครั้ง

 

 

Tags ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ - รัฐมนตรี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016 (ทำเนียบ รัฐบาล)
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» สื่อเผยภาพ นายกรัฐมนตรี เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs อย่างเป็นกันเอง
» ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
» ก.วิทย์ เร่งทบทวนร่าง พรบ.วท. 9 ฉบับ เพื่อเสนอให้ทันห้วงเวลารัฐบาลและ คสช.
» คณะรัฐมนตรีวิทย์ฯ สปป.ลาว เตรียมเยือนไทยตามคำเชิญ พิเชฐฯ
» รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ มอบโมเดลตาชั่ง ลดเหลื่อมล้ำฯ