กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นักศึกษา มช. กอดคอ มจธ. คว้าแชมป์ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 อพวช. พร้อมส่งบินลัดฟ้าดูงานเยอรมนี

นักศึกษา มช. กอดคอ มจธ. คว้าแชมป์ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 อพวช. พร้อมส่งบินลัดฟ้าดูงานเยอรมนี

พิมพ์ PDF

 

 
            29 ธันวาคม 2558 – ปทุมธานี/ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กับผลงาน “Light and Molecules” (แสงกับโมเลกุล) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับผลงาน “การประยุกต์ใช้แสงเพื่อรักษาอาการทางโรคอัลไซเมอร์” คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในการประกวดค่ายโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558 รุ่นที่ 12 (Young Thai Science Ambassador 2015)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2558 ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยเยาวชนทั้ง 2 ทีม จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไป   ทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559
 
 
               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จัดพิธีประกาศผลการประกวดโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558 รุ่นที่ 12 (Young Thai Science Ambassador 2015)” ภายใต้หัวข้อ “Miracle of Light”(มหัศจรรย์แห่งแสง) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์      ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ในระดับอุดมศึกษา มาทำหน้าที่เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมต่อไปในอนาคต
 
 
             ผลปรากฎว่ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ตกเป็นของ 2 ทีม ได้แก่ ทีม CMU มีสมาชิก นายภัทรพล รอดละมูล และนางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “Light and Molecules” (แสงกับโมเลกุล) อธิบายเรื่องใช้แสงเลเซอร์มาช่วยทำนายโครงสร้างของสาร ทำให้สามารถเห็นรูปร่างของโมเลกุลและสสารต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น อีกหนึ่งทีมที่รับรางวัลนี้เช่นกัน คือ ทีมไม้ขีดไฟ สมาชิก นายธนวัฒน์ หนองน้อย และนายอิทธิศักดิ์ พรหมมา ภาควิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน “การประยุกต์ใช้แสงเพื่อรักษาอาการทางโรคอัลไซเมอร์” โดยหยิบยกความมหัศจรรย์ของแสงกับการรักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ มาสื่อสารให้กับสังคมหวังสร้างความตระหนักเกียวกับโรคนี้ ทั้งนี้เยาวชนทั้ง 2 ทีม จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559  ณ ประเทศเยอรมนี 
 
               นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า “รู้สึกยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคน รางวัลเป็นเพียงแรงจูงใจ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสำเร็จ แต่สิ่งที่เยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ได้มากกว่านั้น คือมิตรภาพกับเพื่อนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มีความชอบเหมือน ๆ กัน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกาณ์ ได้พบปะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศมาเล่าประการณ์ในฐานะเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ซึ่งในอนาคตเราคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะเปลี่ยนสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ โดยการทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหรือส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จากยากเป็นง่าย จากที่เคยเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนให้กลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น” ด้าน นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน ตัวแทนทีม CMU จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกยินดีกับรางวัลที่ได้รับ สำหรับเรื่องที่ทีมเรานำมาเป็นหัวข้อสื่อสารให้กับสัมคมรับรู้ เป็นเรื่องแสงกับโมเลกุล เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ในฐานะที่ตนเองเรียนภาควิชาเคมี จึงอยากนำเรื่องเคมีมาถ่ายทอดให้กับสังคมได้รับรู้ว่าวิชาเคมีเป็นเรื่องสนุก และจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนได้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น จากการเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์และเทคนิคการสื่อสารที่ดีมาก ในอนาคตจะนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวออกมาสู่สังคมในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพต่อไป”
 
             นอกจากนี้ยังมีอีก 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดย 2 ทีม มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ทีม Anton สมาชิก นายพัชรวุฒิ รัตนวิทยาพันธุ์ และนายสุทธิกุล กุลค้อ กับผลงานการนำเสนอเรื่อง “แสงจากฟ้า ผ่านม่านเมฆ” อธิบายการเปลี่ยนสีของเมฆ ทีม LED สมาชิก นายมนตรี เภตรา และนายลาภวัต งามวงศ์วาน กับผลงาน “one way mirror (กระจกมองเห็นด้านเดียว)” อธิบายหลักการทำงานของกระจกที่มองเห็นด้านเดียว ชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ และโทษหากใช้ผิดวิธี ทีม iRAP_ME สมาชิก นายภัทรพล บุญฉาย และนายสินเมธ มีเฉลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับผลงาน “Shining in the darkest” อธิบายการทำงานของแอปพิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สังคมรับรู้ 
 
กองประชาสัมพันธ์ 
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ผู้ส่งข่าว : ฐาปนี อัศวโชคชัย

สำนักงานใหญ่ : เทคโนธานี  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป