กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอนผลิต “เจลผู้พิทักษ์ 2009” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอนผลิต “เจลผู้พิทักษ์ 2009” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี

พิมพ์ PDF

เนื่องจากขณะนี้มีไข้หวัด 2009 กำลังแพร่ระบาด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเปิดแล๊บสอนผลิต “เจลผู้พิทักษ์ 2009” ซึ่งเป็นเจลอนามัยปลอดเชื้อ มีคุณสมบัติทำความสะอาดยับยั้งแบคทีเรียและถนอมผิลในหนึ่งเดียว (DSS Antiseptic and Hand Moisturizing)  เป็นแล๊บหนึ่งใน Science lab DSS ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และมีอีกหลายแล๊บให้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ตั้งแต่วันที่ 8-23 สิงหาคม 2552 ที่ Hall 4 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 
            นอกจากนั้นภายในบูธยังนำเสนอ ความรู้เรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนและผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อหรือเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้เหมาะสมและปลอดภัย  ขณะเดียวกันให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุอาหารประเภทพลาสติก  เซรามิก  แก้ว  กระดาษ  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารแต่ละประเภท  มาตรฐานความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหาร “วิทยาศาสตร์ช่วยคิด  ชีวิตปลอดภัย”  
            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารทิพย์  เกิดในมงคล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โทร. 022017097  วิไลวรรณ สะตะมณี  โทร. 022017096
 

 

ส่งข่าวโดย นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร โทร. 02354 4466 ต่อ 118

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ปลูกความความคิดสร้างนักวิทย์รุ่นเยาว์
» วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ปี 2558
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
» คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
» กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกรัฐแก้วิกฤติยางพารา จัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิต
» รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป