กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

พิมพ์

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313
  โทรสาร 0 2 333 3833
  เว็บไซต์ http://www.ops.go.th

 

Tags วิดีโอ - คาราวานวิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» ขอเชิญรับชมคำปราศรัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.สตูล
» แรงบันดาลใจ..เด็กไทยใช้วิทยุสื่อสารนักบินอวกาศ
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวแถลงผลงานในรอบ 12 เดือน
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI
» พิเชฐฯ ร่วมฉลองความสำเร็จโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์