กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดแล้ว!กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เปิดแล้ว!กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

พิมพ์ PDF

 


       วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งมีนางสมัย  ลาเกลี้ยง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน/ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีหน่วยการในสังกัด ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และอีกหน่วยงานหนึ่ง คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห่งชาติ (อพวช.)  ดำเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2543 โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรก ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้คึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป ตลอดจนการสร้างให้เกิดความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
      นายสมชาย กล่าวว่า โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นอกจากมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแล้ว  ยังมีภารกิจอื่นๆที่ให้ความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน ประการหนึ่งคือ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ว่าวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่วิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆและเป็นสิ่งใกล้ตัว 
 
      ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ 1. นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ชุด Puzzing Thing เป็นนิทรรศการที่เปิดให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง 2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมาจัดเป็นการสาธิต มานำเสนอด้วยวิธีที่สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ และได้ความรู้ 3. การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สร้างคามประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเปลี่ยนตนเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะกระบวนการคิดพร้อมฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาตร์ 4. กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา เป็นกิจกรรมที่ต้องประดิษฐ์ ทดสอบ ท้าท้ายความคิดและจินตนาการพร้อมรับของรางวัล 5. ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมโคมดูดาวเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดวงดาว กลุ่มดาว การดูทิศทาง ตำแหน่งของเราบนพื้นโลก การจินตนาการบนท้องฟ้า รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการกล้องใสชนิดสะท้อนแสงและหักเหแสงและกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงสองตัวให้ผู้เข้าชมที่มีความสนใจได้ทดลองใช้งาน 
 
 
ข่าวโดย :นางสางชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพถ่ายและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิื , นายรัฐพล หงสไกร
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  
โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป