กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ตรวจก่อนจับ รักษาทรัพย์ รักษาชีวิต”

เนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ตรวจก่อนจับ รักษาทรัพย์ รักษาชีวิต”

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในงานแถลงข่าวและมอบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน” ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05” มาสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกวดขันวินัยจราจร “เมาไม่ขับ” จำนวน 30 เครื่อง โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดซื้อเครื่อง SAM-05 จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตในการผลิตจาก เนคเทค เพื่อส่งมอบเครื่อง SAM-05 ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานยนต์ตามจุดตรวจต่างๆ ที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงให้การสนับสนุนนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย 
 
    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลมี นโยบายในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก และหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อปีใหม่ปีที่แล้ว ในช่วง 7 วัน (30 ธ.ค.57 - 5 ม.ค.58) ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงปีใหม่ มีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรวม 2,997 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 371 ราย  ผู้บาดเจ็บรวม 3,117  คน และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ถึงร้อยละ 37.30     ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิใจนำเสนอ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ซึ่งเป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบคัดกรอง (Screening Alcohol Meter) ที่จะทำให้ทราบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เครื่อง SAM-05 เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค  ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเครื่องรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงโดยกองบังคับการตำรวจจราจร และปรากฎผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศ และพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์”
      ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นเครื่องที่มีราคาไม่แพงและสามารถนำไปใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเบื้องต้น ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการตรวดวัดปริมาณการดื่มสุรา เพราะมีความไวสูง สามารถใช้วัดลมหายใจได้โดยตรง ใช้งานสะดวก รวดเร็วและทราบผลได้ทันทีโดยการแสดงตัวเลข 3 หลักบนจอ LCD และมีไฟส่องสว่าง สะดวกต่อการใช้งานในเวลากลางคืน นอกจากนี้เครื่อง SAM-05 ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดเป่า จึงทำให้ลดการสิ้นเปลือง ตลอดจนยังมีรูปแบบที่ทันสมัยและมีน้ำหนักเบาเหมาะกับการใช้งาน ซึ่งหากมีปริมาณผู้ขับขี่บนท้องถนนหนาแน่น การใชเครื่อง SAM-05 ช่วยคัดกรองเบื้องต้นก่อน จะช่วยลดระยะเวลาการตรวจวัด โดยที่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องลงจากยานพาหนะ

 
      ด้านนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนและส่งเสริมการนำนวัตกรรมไทยเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเสริมว่า “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปยังภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรและปัญหาเมาแล้วขับทุกคน การสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการร่วมกับ สวทช. โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจไทย ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมทั้งการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของ สวทช. และได้รับการคัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังมีโอกาสทางการตลาดอีกมาก โครงการเพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการมุ่งสนับสนุนทุกๆ ภาคส่วน รวมทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ธนาคารเชื่อว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ”
 
     พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้บังบัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และธนาคารกรุงเทพ จัดทำโครงการเพื่อนคู่คิด ธุรกิจนวัตกรรม ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์สร้างวินัยจราจร และยังได้มอบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำหรับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งเป็นมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจากการทดสอบการใช้เครื่อง SAM-05 ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เทียงตรง เพราะฉะนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องSAM-05 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วเช่นกัน
 
 
ที่มาข้อมูล  : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายพิณ ธนะศิริวัฒนา งานประชาสัมพันธ์ 
โทรศัทพ์  02 564  6900 ต่อ 72846
 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป