กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบ Most One Stop Service

ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบ Most One Stop Service

พิมพ์ PDF

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบ Most One Stop Service โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด วท. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.


 

        การประชุมดังกล่าวได้มีแนวทางที่ต้องดำเนินการโดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันกระตุ้นให้เกิดการใช้งานระบบ One Stop Service พร้อมทั้งให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ผลิต/SME ในประเทศ ตลอดจนกำหนดบทบาทและขอบเขตของ One Stop Serviceในฐานะ Service Broker และพัฒนาต่อยอด ให้อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ระบบ Back End ของแต่ละหน่วยงาน)

         ทั้งนี้ การพัฒนา One Stop Service เพิ่มเติมในอนาคต ต้องบูรณาการระบบ Back End เชื่อมโยงการฐานข้อมูลชาติ Integration และมีระบบสมาชิก พฤติกรรมผู้ใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลบริการสู่การพัฒนา Intelligence ต่อไป

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพถ่ายโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป