กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว

การประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว

พิมพ์ PDF

 

 

              17 ธันวาคม 2558/หลวงพระบาง สปป.ลาว  คณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว โดยมีนายสุมานะ จุลามะนี อธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงวางแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การบริหารจัดการน้ำ ด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน และการทดสอบ พลังงานหมุนเวียน การเกษตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การสร้างความตระหนักและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ได้จับคู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทย-ลาวที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย เพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นหารือกับ 5 กลุ่มคลัสเตอร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. 2.โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. 3.การวิจัยและพัฒนา 4.การสร้างความตระหนักด้าน วทน. และ 5.การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผลสรุปที่ได้จะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว

 

 
   
   

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป