กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ ประชุมผู้บริหาร หารือการเตรียมความร่วมมือ วทน.ไทย-กัมพูชา

รมว.วิทย์ ประชุมผู้บริหาร หารือการเตรียมความร่วมมือ วทน.ไทย-กัมพูชา

พิมพ์ PDF

   

       วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า

       โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นการเจรจาของ วท. สำหรับการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยในกรอบเจรจาความร่วมมือ วทน.จะอยู่ภายใต้ Clusters 5 กลุ่ม ได้แก่ Human Resource Development /STI Infrastructure /STI Awareness /Research & Development และ Technology Transfer  นอกจากนี้   ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560  ประเด็นการปฏิรูป วท.ตามบัญชาของรองนายกรัฐมนรัฐมนตรี (สมคิด) ตลอดจนแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสำคัญสำหรับส่งต่อรัฐบาลชุดต่อไปตาม Roadmap การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ


 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป