กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ

มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจ : ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย” มีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน จากบริษัทเครื่องมือแพทย์ และ สวทช.  โดยมี รศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และคุณณภัทร  คุ้มชินโชติ  ที่ปรึกษาบริษัท ซัน ลาโบลาโทลี่ จำกัด อยู่ร่วมด้วย  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

 

 

 

 

              ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เป็นที่น่ายินดีที่บริษัทเอกชน ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วโลก  คิดว่าประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สูงมาก  จนมีคนพูดว่าประเทศไทยน่าจะเป็น Hut ทางการแพทย์   เชื่อว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการ แพทย์  และมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศไทย ปัจจุบันมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์นอกจาก ISO 9000  ISO 10400 แล้วยังมียังมี มอก.ที่เป็นตัวเลขเทียบกับ ISO เกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ 13485 ซึ่งต้องให้ทันกับมาตรฐานสากล เรื่องการแพทย์มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  นอกจากนี้ ยังต้องผ่านการรับรองด้านอื่น ๆ เช่น CE  และ UL ซึ่งบ่งบอกได้ว่าผู้ประกอบการมีระบบการผลิตที่มีคุณภาพและทำตามมาตรฐานที่ กฎหมายสากลกำหนด  การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย 
               รศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กล่าวว่า สวทช. มีความยินดีที่ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันให้เกิดมาตรฐาน  และการสนับสนุนมาตรฐานของเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ขีดความสามารถเทียบเท่ากับสากล ในการนี้ บริษัท ซัน ลาโบลาโทลี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้เป็นผู้ริเริ่มและจัดการสัมมนาในวันนี้  ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก  สวทช.ได้ให้ความสำคัญและตลาดของอุตสาหกรรมมีการขยายตัว  มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง  ความกังวลเรื่องความปลอดภัยก็มีคู่กันไปด้วย ทำให้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์เป็นประเด็นที่มีการควบคุมทั้งในเชิงกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ พอสมควร 
               ในงานสัมมนานี้ หวังจะให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้ได้แพร่กระจาย  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการกำกับดูแล เครื่องมือแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ UL โดยความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรของ สวทช. และผู้ประกอบการที่อยู่ข้างนอกนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

     

 

 
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป