ปกท.วท. ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-สหรัฐฯ

พิมพ์

 

 

     วันนี้ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand - U.S. Joint Commission Meeting on Science and Technology:  JCM) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหรัฐเอมริกา ณ  ห้องประชุม ปกท.วท. ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า


 

ข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313