กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ชวนเด็กวิทย์รักการสื่อสาร สมัครทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 บินลัดฟ้าดูงานเยอรมนี

ชวนเด็กวิทย์รักการสื่อสาร สมัครทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 12 บินลัดฟ้าดูงานเยอรมนี

พิมพ์ PDF

  

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558 (Young Thai Science Ambassador 2015)” สำหรับนักศึกษา ป.ตรี สายวิทย์ฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครร่วมโครงการฯ  เพื่อช่วยกันสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความตระหนักให้กับสังคม พร้อมคัดตัวแทนไปร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี สนใจสมัครด่วนภายใน 16 ธันวาคม นี้            ปทุมธานี – 30 พฤศจิกายน 2558 -- นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. เปิดเผยว่า โครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558 (Young Thai Science Ambassador 2015)” จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยความร่วมมือของ อพวช. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในทุก ๆ ปี โครงการนี้ถือเป็นพลังในการช่วยสร้างเครือข่ายนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาของไทย ซึ่งเป็นระดับที่พร้อมจะก้าวออกไปสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และจะมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมต่อไป             โดยโครงการฯ นี้จะเปิดรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น เข้าร่วมโครงการโดยการสมัครในรูปแบบเดี่ยวหรือเป็นทีม (ไม่เกินทีมละ 2 คน) และเนื่องด้วยปีนี้เป็น “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of Light 2015) จึงกำหนด  หัวข้อการในการเสนอผลงานเป็น “Miracle of Light”(มหัศจรรย์แห่งแสง) ในสาขาดังต่อไปนี้ เช่น อาหารและสุขภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร พลังงาน วัสดุศาสตร์ และที่อยู่อาศัย โดยผู้สมัครจะต้องส่งงานเขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มาให้คณะกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากแนวคิดที่สมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสื่อสารที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 40 ทีม จากทั่วประเทศ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2558 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี เพื่อต่อยอดความคิดและค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุด 2 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559              นายสาครฯ กล่าวต่อว่า “12 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ผลิตนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยกว่า 800 คน ซึ่งเรามั่นใจว่าเยาวชนเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหรือส่งต่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จากยากเป็นง่าย จากที่เคยเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนให้กลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเครือข่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์นี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกอณูของสังคมไทย และจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะเปลี่ยนสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป”สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.nsm.or.th ทั้งนี้ มีกำหนดส่งใบสมัคร การนำเสนองาน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม ศกนี้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1477  ติดต่อคุณใหม่ สังขะเมฆะ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป