กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"

พิมพ์ PDF

              
     วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike for Dad  ปั่นเพื่อพ่อ” ในวันศุกร์ที่  11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้มีการจัดงานรับพระราชทานเข็มกลัดที่ระลึกพร้อมเสื้อจักรยานพระราชทานและสายรัดข้อมือพระราชทาน โดยมี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวง ผู้บริหาร วท. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วท. เข้ารับพระราชทาน รวม 86 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               
     ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเข็มกลัดที่ระลึก เสื้อจักรยานพระราชทาน และสายรัดข้อมือพระราชทาน ให้แก่ ประชาชนและทุกภาคส่วน มาร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “Bike for Dad  ปั่นเพื่อพ่อ” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวม 86 คน เพื่อให้การรับมอบเข็มกลัดที่ระลึกและเสื้อจักรยานพระราชทานและสายรัดข้อมือพระราชทาน เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี ถวายสักการะพร้อมเข้ารับเข็มกลัดที่ระลึกและเสื้อจักรยานพระราชทานและสายรัดข้อมือพระราชทาน พร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเข็มกลัดและเสื้อจักรยานพระราชทานและสายรัดข้อมือพระราชทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

   

 
เขียนข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป