กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิมพ์ PDF

 

 

      ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช) ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
   
   

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ดังนี้ ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่    ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้  มีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี   พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และพลังของแผ่นดิน  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  หาที่สุดมิได้  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาล ของประเทศชาติและของประชาชนชาวไทย   ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  สมตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา  จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงหฤทัยของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น
 

ณ  มหามงคลสมัยนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย   พร้อมกัน ตั้งจิตอธิษฐาน  อัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล   โปรดดลบันดาลประทานพร   ให้พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  มีพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์  ทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สมบัติ  เป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ 
 
     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่  ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป


ข่าวโดย : ชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป