กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “พิเชฐ” เผย เจรจาร่วมมือญีปุ่นฉลุย เกิดประโยชน์รอบด้าน สิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน และ วทน. ครอบคลุมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

“พิเชฐ” เผย เจรจาร่วมมือญีปุ่นฉลุย เกิดประโยชน์รอบด้าน สิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน และ วทน. ครอบคลุมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

พิมพ์ PDF

 

      ในการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน ของทีมงานด้านเศรษฐกิจรัฐบาล นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 6 กระทรวง คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงไอซีที  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา โดยทีมรัฐบาลไทยได้หารือเต็มคณะอย่างเป็นทางการกับ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ รองนายกรัฐมนตรี นายทาโร อะโซ และภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในประเทศไทย

 

       โดยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางเข้าพบ นางสาวไอโกะ ชิมาจิริ รัฐมนตรีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ 1. การจัดตั้ง Climate Change Technology Transfer Center ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ในเรื่อง Cool Earth และ Cool Japan  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่น  2. การจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน ดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันที่จะใช้หน่วยงานกลางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่น คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนานโยบายแห่งชาติ ญี่ปุ่น (National Graduate Institute for Policy Studies หรือ GRIPS) ในการให้ความช่วยเหลือ และ 3. การจัดตั้ง National Space Program โดยทำงานร่วมกันผ่านทางคณะทำงาน Overseas Space Working Group 

         ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย ได้เข้าพบนายฮิโรชิ ฮาเซะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬาและวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น โดยมีสาระสำคัญ คือ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้ Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ภายในต้นปีหน้า รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านวิศวกรรมการผลิตเพื่อพัฒนาวิศวกรและช่างเทคนิค ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ตลอดจนประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังได้เชิญกระทรวงศึกษาธิการฯของญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้วย โดยได้เสนอให้ญี่ปุ่นลงทุนจัดตั้งโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้านอาหารในอุทยานวิทยาศาสตร์ด้วย

        ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจัดสัมมนาฟู๊ดอินโนโพลีส เพื่อเชิญชวนบริษัทญี่ปุ่นด้านอาหารมาลงทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ของโครงการ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการดังกล่าว รวมถึงมาตรฐานการจูงใจต่างๆ เช่น การหักภาษีส่วนบุคคลสำหรับนักวิจัย การหักภาษีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ร่วมประชุมกับ INCJ (Innovation Network Corporation of Japan) ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (26 บริษัท) ให้การสนับสนุนเงิน เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ผ่านกลไกนวัตกรรมแบบเปิด

 

 

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป