เนบิวลาสามแฉก ดาวเคียงเดือน ดาวหางเลิฟจอย หมู่ดาวกับทางช้างเผือก แสงออโรรา ฝีมือคนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ปี 2558

พิมพ์

 

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัล “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2558 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี มี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลฯ หวังสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการถ่ายภาพดาราศาสตร์

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน กิจกรรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมไทยได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ภาพถ่ายเป็นเรื่องหนึ่ง ดาราศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อนำทั้งสองมารวมกัน เราจะเห็นทั้งจินตนาการ ฝีมือ ที่แฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ  ที่ทุกประเทศในโลกใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เยาวชนเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้วิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

     ด้าน ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายในปีนี้ กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดการประกวดภาพถ่ายฯ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เป็นสื่อ ส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ผ่านการถ่ายภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างนักดาราศาสตร์สมัครเล่นให้มีจำนวนมากขึ้นอีกด้วย ปีนี้ นับเป็นปีที่ 8 ของการจัดประกวดฯ ที่ผ่านมามีผู้สนใจจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีนี้มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดมากกว่า 150 คน จำนวนภาพมากกว่า 350 ภาพ

     ดาราศาสตร์จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของความสงสัยใคร่รู้ ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าชวนให้เกิดการตั้งคำถาม วิทยาศาสตร์ช่วยในการหาคำตอบ ภาพที่สวยงามบนท้องฟ้า ไม่เพียงแต่ความตระการตาเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้อีกมากมาย ดร.ศรัณย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

         นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ เจ้าของ 2 รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “เนบิวลาสามแฉก” (Trifid Nebula) ประเภทวัตถุในห้วงอวกาศลึก และ “ดาวหางเลิฟจอย” ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ กล่าวว่า ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กๆ เกิดคำถาม ว่าสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร การถ่ายภาพเป็นเรื่องสนุก การสังเกตปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ เราไม่ได้เห็นเพียงความสวยงามเท่านั้น แต่ยังทำให้รู้ว่าบนท้องฟ้ายังมีอะไรให้ศึกษาอีกมากมาย

          นอกจากนี้ นายกีรติ คำคงอยู่ เจ้าของผลงาน “ดาวเคียงเดือน” รางวัลชนะเลิศประเภทปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ และ “ความยิ่งใหญ่แห่งขั้วฟ้าใต้” รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวัตถุในห้วงอวกาศลึก กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เข้าร่วมรายการนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ภาพถ่ายเหล่านี้ทำให้เห็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้

 

ผลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์” ปี 2558 มีดังนี้

1. ประเภท Deep Sky Objects

   รางวัลชนะเลิศ     นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์         ชื่อภาพ “The Trifid Nebula”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นายกีรติ คำคงอยู่            ชื่อภาพ “The Eta Carinae Nebula ความยิ่งใหญ่แห่งขั้วฟ้าใต้” 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายบัญญัติ ช่วยคง           ชื่อภาพ “Andromeda”

   รางวัลชมเชย       นายสิทธิ์ สิตไทย                          ชื่อภาพ “ใจกลางทางช้างเผือก”

 

2.ประเภทปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์

   รางวัลชนะเลิศ     นายกีรติ คำคงอยู่                         ชื่อภาพ “ดาวเคียงเดือน ณ วัดวิหารทอง พิษณุโลก”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นายวิศว จงไพบูลย์          ชื่อภาพ “Geminids Meteor Shower”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นายนภดล อินทร์พินิจ       ชื่อภาพ “จันทรุปราคาเหนือท้องฟ้าเมืองพิษณุโลก ปี 58”

   รางวัลชมเชย       นายสิทธิ์ สิตไทย                          ชื่อภาพ “Venus near Jupiter 2015”

3.ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

   รางวัลชนะเลิศ     นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์         ชื่อภาพ “Comet Lovejoy C/2014 Q2”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นายสิทธิ์ สิตไทย            ชื่อภาพ “Mars Orbit near Earth 2014”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นายกีรติ คำคงอยู่            ชื่อภาพ “ดาวหาง Lovejoy Q2 2014 in Thailand”

   รางวัลชมเชย       นางสาวปิ่นรัตน์ พรรณประดิษฐ์        ชื่อภาพ “Lunar Tycho Crater and the others.”

4.ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

   รางวัลชนะเลิศ   นายวิรัช  สวัสดี                               ชื่อภาพ “ดาวนับล้านกับทางช้างเผือกที่ดอยค้ำฟ้า”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายทศพร สหกูล              ชื่อภาพ “มรดกโลกล้ำเลิศ”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์         ชื่อภาพ “ธารสวรรค์”

   รางวัลชมเชย       นายณัฐภูมิ วิทวัสชุติกุล                  ชื่อภาพ “ยอยักษ์ยกช้าง”

 

5.ประเภทปรากฎการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

   รางวัลชนะเลิศ   นายภรัณยู พิทยรังสฤษฏ์                  ชื่อภาพ “Elysium (สรวงสวรรค์)”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายวิศว จงไพบูลย์           ชื่อภาพ “Crepuscular rays”

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายประพนธ์ ลีนะกิตติ       ชื่อภาพ “Moon Dog ที่แม่เหียะ”

   รางวัลชมเชย       นายสุรเวช สุธีธร                          ชื่อภาพ “Going Home”

 

 

ติดตามภาพและรายละเอียดผลงานของผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ได้ที่ www.narit.or.th หรือ www.facebook.com/NARITpage

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 โทรสาร 053-225524

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

www.narit.or.th

www.facebook.com/NARITpage

 

twitter: @N_Earth

 

 
เผยแพร่ข่าว :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : sciencethailand