กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน Curriculum Vitae Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich

Curriculum Vitae Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich

พิมพ์ PDF

Curriculum vitae   :   Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Information:

       Born: September 21, 1940 at Nakon-Rachasima, Thailand

       Status: Married to Mr.Chote Sophonpanich with four children.

Education:

1970                    High Energy Nuclear Physics, Imperial College of Science and

Technology, University of London, England.

1965                    B.Sc.Hon., (Physics) Chulalongkorn University, Bangkok  Thailand.

 


Royal Orders and Decorations:

2002                    Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.

2001                    Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.

1987                    Companion (Third Class, lower grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.

1984                    Member (Fourth Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.

1978                    King Bhumibol Adulyadej’s Royal Cypher Medal (Rama IX)

 

Awards and Honours:

1997                    Honourary Certificate in Promoting Environmental Conservation from Buddhism Promotion Foundation, Thailand.

1992                    Honourary Plague in Recognition of Achievement in Environmental Conservation from National Community Service Association.

 Past Professional Positions:

 

Education:

1995-2007       Chairperson of Board of Director of Rachaphat Suan Dusit Institute.

1986-1998       Member of Board of Director, Assumption Business Administration College.

1985-2000       Member of Board of Director of Computer Software Training  Center.

1982-1985       Member of Academic Committee, Chulalongkorn University.

1979-1980       Head of Business Computer Department, Assumption Business Administration College.

1970                Lecturer, Physics Department, Faculty of Science,  Chulalongkorn University.

 

Science and Environment:

1992-1997              Member of Board of Director of Environmental Policy and Planning (mining section).

1990-1992              Chairperson of Air Pollution Prevention Club, Bangkok.

1980-1984              Founder and Member of Board of Director of National Electronic and Computer Technology Center (NECTEC).

1979-1986              Advisor to the Minister of Science, Technology and Environment.

1978-1982              Member of the Executive Council of the Foundation for Education and Research in Computer Science.

 

Society:

1998-2001              Member of Committee, Plan International Foundation, Thailand.

1997-1999              Chairperson of Triam Udom School’s Alumni Society.

1996-2000              Chairperson of Managing and Promoting Blood Donation Committee, Thai Red Cross.

 

Politics:

2003                Member of Board of Director, Democrat Party.

2003                Chairperson of Social Activity Committee, Democrat Party.

2003                Deputy Leader of the Democrat Party.

2002-2003       Advisor to Bangkok Metropolitan Administration Committee, Democrat Party.

2002                Member of Standing Committee Concerning National Education Reform Act.

2001                Chairperson of Public Hearing Sub-Committee of Community Forest Act.

2001                Chairperson of Bangkok Metropolitan Administration Committee, Democrat Party.

2001-2005       Chairperson of the Working Committee of Science, Technology and Environment, Democrat party.

 

Present Professional Positions:

1978-present   Member of Committee of Thai Junior Encyclopedia Project by the Command of His Majesty the King.

 

Science and Environment:

1993-present   Member of Committee of Thai Environment Institute.

1986-present   Founder and Secretary General of Rajapruek Institute Foundation.

 

Society:

1987-present   Vice-Chairperson of Board of Director of Christian Children Fund Foundation (CCF), Thailand.

1982-present   Founder and Vice-Chairperson of the Lighthouse Project for the Mentally Retarded.

 

Politics:

2008                Member of the Parliament, Democrat Party.

2008                President-Thailand-England Parliamentarians Friendship Group.

2008                Minister of Science and Technology 
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป