กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว.ร่วมแสดงนิทรรศการพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบภายใต้โครงการ STIM ในงาน Innomart Technomart 2558

วว.ร่วมแสดงนิทรรศการพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบภายใต้โครงการ STIM ในงาน Innomart Technomart 2558

พิมพ์ PDF

   

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมนำผู้ประกอบการที่ได้รับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการ STIM พร้อมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. เพื่อให้นำไปต่อยอดประกอบธุกิจ และการให้คำปรึกษาเทคโนโลยี ในงาน Innomart Technomart : นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-20.00 น. ณ อาคารชาแลนเชอร์ 1-2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี


      อนึ่ง โครงการ STIM (Science Technology and Innovation Matching Program) วว. จัดตั้งขึ้น เพื่อลดจุดอ่อนและต่อยอดจุดแข็งของผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ซึ่งความหมายของ STIM คือ ระบบสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและกระบวนการผลิต ผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยงธุรกิจและที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงิน ผ่านเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป