กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปรึกษาหารือข้อสั่งการของผู้บริหาร เร่งดำเนินการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหมู่บ้านและตำบล 5 จังหวัดทั่วภูมิภาค

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปรึกษาหารือข้อสั่งการของผู้บริหาร เร่งดำเนินการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหมู่บ้านและตำบล 5 จังหวัดทั่วภูมิภาค

พิมพ์ PDF

 

          19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อสั่งการของผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2558 โดยท่านปลัดกระทรวงฯ ให้เร่งดำเนินการพิจารณางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหมู่บ้านและตำบล เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย ณ 5 จังหวัดทั่วภูมิภาค (เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา จันทบุรี และนครปฐม) คาดว่าจะจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนติดบัตรแสดงตนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มาติดต่องานให้หามาตรการเพื่อการแสดงตนที่ชัดเจน ท้ายสุดได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่จัด ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป