กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.หารือ อธิการบดี Imperial College ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร

รมว.วท.หารือ อธิการบดี Imperial College ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร

พิมพ์ PDF

(วันที่15 ก.ค. 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้หารือกับ Prof.Sir Roy Anderson อธิการบดี Imperial College ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

 


 

            โดยหลังจากได้สนทนา เพื่อหารือกัน Prof.Sir Roy Anderson กล่าว ว่า ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมและการใช้โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การระบาดวิทยาในประเทศไทยของไข้หวัดสายพันธุ์ H1N1

 

            นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสนใจที่จะร่วมมือกันในการวิจัยด้านการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และมาลาเรีย รวมทั้งระบบจราจรอัจฉริยะ แบบจำลองการเตือนภัยสึนามิ การจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือ UK-THAILAND Partners in Science ในเดือน ตุลาคม 2552 นี้


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป