กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ไม่ละทิ้งพี่น้องชายแดนใต้ ส่งรากฟันเทียมชุบชีวิตใหม่ ให้ยิ้มได้ กินอร่อย

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ไม่ละทิ้งพี่น้องชายแดนใต้ ส่งรากฟันเทียมชุบชีวิตใหม่ ให้ยิ้มได้ กินอร่อย

พิมพ์ PDF


          ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง (ADTEC) ภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
          จากการลงพื้นที่พบผู้ป่วยในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติที่ จ.นราธิวาสพบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนเหนือ ที่สามารถเดินทางโดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.ระแงะ และการเดินทางจะมาเป็นหมู่คณะ เพื่อความสะดวกในการนัดหมายในคราวเดียว ส่วนโซนใต้ ที่อยู่ห่างไกล เช่น อ.รือเสาะ อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร อ.สุคิริน ฯลฯ ศูนย์แพทย์ทหารบกจะเป็นผุ้รับผิดชอบ ทั้งเรื่องของการเดินทางและการให้บริการโดยแพทย์ทหาร อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีผู้ที่เข้าข่ายต้องใส่รากฟันเทียม ซึ่งคาดว่ามีอีกจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาในช่องปากของประชาชนชายแดนใต้ค่อนข้างมาก แต่ยังคงขาดความเข้าใจกับเรื่องรากฟันเทียม หลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องน่ากลัว รวมถึงเรื่องความเชื่อในเรื่องของศาสนา แต่เมื่อมีการทำความเข้าใจ และรู้ว่าเป็นโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทำให้พวกเขาสามารถกินอาหารที่อยากกิน และได้ยิ้มอย่างมั่นใจ บางรายถึงกับหลั่งน้ำตา โดยระบุว่า แม้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะไม่ได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังส่งห่วงใย และส่งโครงการดี ๆ มาให้ประชาชนของพระองค์
 
 
         ส่วนที่ จ.สงขลา ซึ่งให้บริการโดย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปัญหาคล้ายกับที่ จ.นราธิวาส คือประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องของรากฟันเทียม ทำให้ยังมีความกลัวอยู่ โดยจากการให้บริการฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติให้กับประชาชนในโครงการ ต่างได้รับความพอใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยทีมทันตแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่มีความพร้อมในการให้บริการ
         นางสาวรัตนา วรปัสสุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางในครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  โดยได้ดำเนินต่อมาเนื่องมาจาก “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายการให้บริการฝังรากฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุที่มีฟันเทียมทั้งปากทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 8,400 ราย เพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก ให้กลับมาบดเคี้ยวอาหารได้ดีดังเดิม  ทั้งนี้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของคนไทยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ  โดยสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประเทศได้ปีละหลายสิบล้าน
 
 
            นางสาวรัตนา กล่าวว่า โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ มีการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีฟันเทียมทั้งปากตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้  โดยมีหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 320 แห่ง นอกจากนี้ยังมีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม เช่น รพ.ค่ายธนะรัชต์ ทั้งนี้โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ จะให้บริการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 59 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุได้รับการฝังรากฟันเทียม 5,351 ราย

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง
โทรศัพท์ 02-564-6960-1, 02-564-7000
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป