กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต คว้ารางวัลที่ 1

พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต คว้ารางวัลที่ 1

พิมพ์ PDF

 


         15 พฤศจิกายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 และในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558  โดย เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด "รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558" โดยมี เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ Weight Scale ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
 
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักประดิษฐ์ ได้พัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและมูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนด้านเงินรางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
         การจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อการประกวด เริ่อง เครื่องจักกล พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการได้ทำการตัดสินรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้วและผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลประจำปี 2558 มีดังนี้

 
รางวัลที่ 1 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต
เจ้าของผลงานนายธนัตถ์  ศรีสุขสันต์  34/35 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. โทร. 083 033 6609
ประโยชน์
เพื่อส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเพาะกล้านาโยนที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาเพาะปลูก(เพิ่มวงรอบการผลิต) ลดการใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ช่วยลดต้นทุนโดยรวมช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต -เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรการเกษตรที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงสูง
จุดเด่น
          • เป็นวิธ๊การปลูกข้าวที่ได้คุณภาพดีที่สุด เนืองจากไม่มีการขาดของราก ทำให้ต้นกล้าสามารถตั้งตรงขึ้นได้ภายใน 1-2 วัน และเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการใช้เครื่องปักดำนาแบบเดิมถึง 10 วัน
          • รากต้นกล้าอยู่ใกล้ระดับผิวดิน จึงสามารถดูดซึมปุ๋ยและดึงออกซิเจนจากอากาศได้ดี
          • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

รางวัลที่ 2  เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว

เจ้าของผลงาน นายสุทธิชัย อ่อนก้อน  134 ถ.สกลกาฬสินธิ์ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 087 223 7979 
ประโยชน์
          • ทดแทนแรงงานคนในการปอกเปลือกมะพร้าว
          • ค่าแรงงานคนในแต่ละวันที่มีราคาสูง
          • เปลือกมะพร้าวที่ปลอกแล้วเป็นปัญหาขยะ
          • เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
          • ลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง
          • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
จุดเด่น
เครื่องตีใย แยกขุยมะพร้าว  ใช้มอร์เตอร์ ขนาด 3 แรงม้า เมื่อทำการตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว กินกระแสไฟ 5.5 บาท/ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงสามารถแยกเปลือกแยกใยได้ 550 กิโลกรม/ชั่วโมง เวลา 8 ชั่วโมง สามารถทำงานได้ 4,000  กิโลกรัม/วัน และยังสามารถย่อยใบไม้/กิ่งไม้  ก้อนเชื้อเห็ดฟาง จอกแหน ผักตบชวา เพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ได้

รางวัลที่ 3  CRM  MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement)

เจ้าของผลงาน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น 1/1 หมู่ 14 ถ.หางน้ำสาคร-หนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์โทร. 056 338 444 
ประโยชน์ 
          • เป็นเครื่องมือทำการระเบิดดาน
          • เป็นการปรับโครงสร้างดินให้เกิดการร่วนซุยของดิน
          • เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
จุดเด่น
          • มีขาริปเปอร์ พร้อมใบมีดติดที่บริเวณขาริปเปอร์ กว้าง 70 ซม. ลงทำงานลึกที่ 27-30 ซม. ทำให้ดิน มีรอยแตกร้าวลึกที่ 20 ซม. ซึ่จะห่างจากอ้อย 10-15 ซม.
          • มีการใส่ปุ๋ยพร้อมการทำงาน และปีกยังสามารถกระจายปุ๋ยไปทั่วบริเวณแตกร้าว ทำให้รากหาธาตุอาหารได้ง่าย
          • ลูกกลิ้งด้านหลังซึ่งมีลักษณะกลม มีเหล็กที่มนๆ ยึดติดรอบๆลูกกลิ้ง สามารถบดอัดดิน ให้แตกเพื่อปิดรอยขาริปเปอร์ไว้ ไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นในดิน

รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล

 
เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper     
เจ้าของผลงาน นายเจษฎา ผลสวัสดิ์ 85/36  หมู่ 2  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี โทร. 081 914 6194
ประโยชน์  
          • ช่วยกำจัดของเหลือใช้ทางการเกษตร
          • ส่งเสริมพลังงานทดแทน
จุดเด่น
          • เครื่องจักรสามารถสับไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ได้หลากหลายชนิด เช่นปีกไม้จากโรงงานแปรรูป ไม้เบญจพรรณ
          • ทะลายปาลม์ หญ้าเนเบียร์ ก้านมะพร้าว ฟางข้าว ฯลฯ
          • มีระบบป้อนและล็อควัตถุดิบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
          • เครื่องสับสามารถปรับตั้งขนาดของชิ้นไม้ที่สับตามความต้องการได้

เครื่องปอกกระเทียม  
เจ้าของผลงาน นายพีรเดช  มีสานุ  59/1 ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 081 090 4620 
ประโยชน์
          • เพื่อแก้ไขปัญหาการปอกกระเทียมด้วยมือ
          • ลดเวลาในการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
          • เกษตรกรขายกระเทียมและหัวหอมได้ราคาที่สูงขึ้น
จุดเด่น
          • โครงสร้างตัวเครื่องทำจากโลหะสเเตนเลส น้ำหนักเบากะทัดรัดสะดวกต่อการใช้งาน
          • เครื่องปอกกระเทียมสามารถปอกได้ทั้งกระเทียมกลีบใหญ่  กลีบเล็ก และยังสามารถปอกหอมแดงได้อีกด้วย 
          • ระยะเวลาในการปอกกระเทียม 10-15 วินาทีต่อครั้งปริมาณที่ใช้ปอก 300-400 กรัม
          • การบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำทำความสะอาดง่าย

เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง  

เจ้าของผลงาน นายนิธิศ  ทิพนี 100 หมู่ 4 ซ.วัดพระยาตาก ถ.ข้าวโพด ต.บ้านกล้วย อ.เมือง   จ.ชัยนาท  โทร. 082 170 3683   
ประโยชน์
          • เพิ่มประสิทธิภาพในการตอนกิ่ง
          • ประหยัดเวลาในการตอนกิ่ง
จุดเด่น
          • ใช้งานง่าย หมุน 1 รอบ พร้อมหุ้มตุ้มตอนได้
          • โครงสร้างง่าย ปลอดภัย
          • ลดเวลาในการควั่นกิ่งไม้ โดยปกติจะควั่น 2 ครั้ง

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก 

เจ้าของผลงาน นายสนธยา สุนทรารักษ์  201 หมู่ 1  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได  อ.เมือง จ.สุรินทร์  โทร. 087 869 6443   
ประโยชน์
          • ใช้แยกขนาดเมล็ดข้าวสารระหว่างเมล็ดเต็มและเมล็ดหักออกจากกันได้ 3 ขนาดคือชั้นที่ 1, 2 และ 3
          • เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสาร ที่สีมาจากโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีชุมชนทั่วไปที่ไม่สามารถคัดแยกขนาดได้
          • ประหยัดเวลากว่าการคัดแยกแบบ
          • ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกร
          • ช่วยประหยัดพลังงาน  ไม่ใช้ไฟฟ้า
จุดเด่น
          • ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้แรงคน เป็นการออกกำลังกายไปด้วย
          • ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา 18 กก. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
          • การหมุนปั่นตัวเครื่องเพื่อคัดแยก สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ตามความถนัดของผู้ใช้
          • สามารถคัดแยกได้ประมาณ 90-100 กก./ชม.
 
 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป