กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนร. ต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การศึกษาในเยอรมนี อย่างอบอุ่น

สนร. ต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การศึกษาในเยอรมนี อย่างอบอุ่น

พิมพ์ PDF

 

          ข่าวการต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหม่ 2 ท่าน อย่างอบอุ่น ในการเดินทางมาศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ เปิดเผยโดย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี)

 

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวิศวะ เจนจบ นักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สหราชอาณาจักร University of Strathclyde Glasgow และเดินทางศึกษาในเยอรมนี ในชั้นปีที่ 2 ตามหลักสูตร ป. โท ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบวร์ก-ฮาบวร์ก (Joint European Master`s Programme in Global Innovation Management, University of Technology Hamburg) เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา โดยเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาฤดูหนาว2558/59 นี้ และในโอกาสนี้ สนร. ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในขณะที่ศึกษาในเยอรมนีนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาในประเทศอังกฤษต่อไป

 

          ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 น.ส. กรพินธุ์ จิระพงษ์ นักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ ได้รับทุนให้มาศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นกัน ตามความต้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมันก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Goethe-Institut Düsseldorf) และได้เข้ารายงานลงทะเบียนและเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ Ms. Claudia Müller-Seip และเดินทางเข้าที่พักกับครอบครัวชาวเยอรมันเป็นที่เรียบร้อย สนร. ขออวยพรให้เริ่มต้นศึกษาด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จในการศึกษาตามโครงการศึกษาด้วยดี

 

ข่าวโดย สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) 

Office of Educational Affairs Berlin 
The Royal Thai Embassy
Lepsiusstr. 64/66
12163 Berlin
Tel : 00 49 30 700 964 60-61
Fax. : 00 49 30 700 964 57
E- mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Office Hours : 9:00- 13:00 / 14:30 – 17:00

Website : http://www.oeaberlin.de/

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป