กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สปป.ลาว ต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งที่ไปเยือน

สปป.ลาว ต้อนรับอย่างอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งที่ไปเยือน

พิมพ์ PDF

          ควันหลงจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 (AMMST-16) และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 70 (ASEAN COST-70) ซึ่งมีรัฐมนตรีอาเซียน และคณะกรรมการอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นอกเหนือจากผลการประชุมที่ประเทศสมาชิกจะได้ประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แล้วนั้น การจัดเตรียมการจัดประชุม การต้อนรับ         งานจัดเลี้ยง และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของประเทศเจ้าภาพ สปป.ลาว สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมประชุมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความใกล้ชิดระหว่าง รมว.วท.(ไทย) และ รมว.วท.(สปป.ลาว) ที่สื่อถึงความผูกพันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ 
          ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียน แล้ว ประเทศไทยยังพร้อมยินดีสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรด้าน วทน. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของ สปป.ลาว  และสืบเนื่องจากการมาร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ คราวนี้ ฝ่ายไทยได้มอบกล้องโทรทรรศน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จำนวน 3 กล้อง ตามที่รายงานข่าวไปแล้ว

ข้อมูลโดย: เทียรทอง ใจสำราญ  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป