กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "มอบกล้องดูดาว..สปป.ลาว"

"มอบกล้องดูดาว..สปป.ลาว"

พิมพ์ PDF


        (5 พฤศจิกายน 2558) ณ โรงแรมดอนจัน กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสที่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ รมว.วท. ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ ให้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป.ลาว  รับโดย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รมว.วท.(สปป.ลาว)  พร้อมทั้งมอบให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  และโรงเรียนพอนสะหวัน รวม 3 กล้อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน เยาวชนของ สปป.ลาว 

 


        และในช่วงค่ำวันเดียวกัน รมว.วท.ไทย และ ลาว ได้นำ คณะผู้บริหารและเยาวชนนักเรียนโรงเรียนพอนสะหวัน และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ทดลองดูดาวพร้อมสอนวิธีใช้กล้องโทรทรรศน์ดังกล่าว ณ บริเวณดาดฟ้า ชั้น 3 ของโรงแรมดอนจัน สร้างความตื่นเต้นแก่ครู อาจารย์ และเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ไทย และ สปป.ลาว จะมีความร่วมมือในการสร้างหอดูดาว เป็นศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ใน สปป.ลาว โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ไทย) มอบหมายสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) เป็นหน่วยงานหลักที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อไป.
 

 

 

 ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป