กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิเชฐฯ เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว เตรียมเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ ร่วมประชุม AMMST-16 พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

พิเชฐฯ เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว เตรียมเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ ร่วมประชุม AMMST-16 พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

พิมพ์ PDF

             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST-16) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งผลักดันและขยายผลความร่วมมือด้าน วทน. การนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนด้วย โดยการเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ จะมอบโทรทรรศน์เพื่อเป็นสื่อการสอนและการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ให้แก่ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว จำนวน 1 กล้อง วิทยาลัยแห่งชาติลาว 1 กล้อง และโรงเรียนพอนสะหวัน 1 กล้อง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

    พร้อมนี้ได้มอบหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ครั้งที่ 70 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนด้วย ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเช้าวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2558)
 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834 
Call Center 1313
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook sciencethailand
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป